• KSM TECH är ett Svenskt bolag med eget varulager av samtliga saluförda artiklar
  • Betala tryggt och enkelt med Klarna eller Swish
  • Snabb leverans 1-3 dagar


ATEX-klassad belysning används i riskområden med fara för explosion i gas, ånga, dimma eller damm. Nedan följer en snabb förklaring följt av två länkar var man kan gå in och läsa noggrannare om ATEX, IECEx Scheme, beskrivningar och hur man utläser klassning.


ATEX-klassade instrument

ATEX-klassade instrument är tillverkade för att förhindra att explosiv atmosfär uppstår och att undanröja alla typer av tändkällor, exempel elektriska gnistor, ljusbågar, heta ytor, mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet.


Explosionsfarligt område

Ett explosionsfarligt område är ett område där en explosionsfarlig blandning bestående av gas, ånga, dimma eller damm tillsammans med luft förekommer. Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och varaktighet av en explosiv atmosfär.ZON 0

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förekommer ständigt eller långvarigt. Mycket hög risk.

ZON 1

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft förväntas förekomma vid hantering. Hög risk.

ZON 2

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas, ånga eller dimma i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt. Liten risk.

ZON 20

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm i luft förekommer ständigt eller långvarigt. Mycket hög risk.

ZON 21

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm i luft förväntas förekomma vid hantering.
Hög risk.

ZON 22

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt. Liten risk


Märkning (IECEx Scheme)

Varje lampa som certifierats enligt ATEX ska ha en kod tryckt på sitt hölje. I denna föreskrift får användaren råd med avseende på området i vilket lampan kan användas på ett säkert sätt utan explosionsrisk.
Läs mer på:  Arbete i explosionsfarlig miljö

Eller på: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap