• KSM TECH är ett Svenskt bolag med eget varulager av samtliga saluförda artiklar
  • Betala tryggt och enkelt med Klarna eller Swish
  • Snabb leverans 1-3 dagar

IP-klasser - Allt du behöver veta

För att visa vilket skydd en ficklampa har mot damm och vatten märks de med en kapslingsklass. I den här guiden hittar du en utförlig tabell och allt du behöver veta om IP-klasser.


Hur beslutas en IP-klassning och hur utförs testen?

För att en produkt som en ficklampa skall bli IP-klassad krävs att den genomgår olika tester från ett oberoende företag. Testerna sker enligt internationell standard i kontrollerad miljö vilket är viktigt att tänka på. För att en produkt till exempel ska få klassningen IP6X så skall den kunna motstå vindblåst damm i åtta timmar. Men om man till exempel har en ficklampa med just klassningen IP6X och tappar den flera gånger i golvet, finns givetvis en risk att skyddet försämras och att de då inte hade klarat av samma test. 

Finns det andra klassificeringssystem än IP?

IP-klassning är det vanligast förekommande klassificeringssystemet för skydd mot väta och partiklar, därav att det ibland anses stå för “International Protection”. Det finns även andra system, till exempel NEMA. NEMA står för National Electrical Manufacturers Association och är en standard som främst används i Nordamerika. Precis som IP-klassningen avser NEMA att visa olika klasser för inkapsling av elektriska komponenter, framför allt använd i industriella sammanhang.


Första siffrans egenskaper: 

0 - Inget skydd. 

1 - Petskyddad mot inträngande av fasta föremål större än 50 mm. 

2 - Petskyddad mot inträngande av fasta föremål större än 12 mm. 

3 - Petskyddad mot inträngande av fasta föremål större än 2,5 mm. 

4 - Petskyddad mot inträngande av fasta föremål större än 1 mm. 

5 - Dammskyddad.

6 - Dammtät.

Andra siffrans egenskaper: 

0 - Inget skydd.

1 - Skyddad mot droppande vatten.

2 - Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln. 

3 - Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°. 

4 - Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar. 

5 - Skyddad mot spolande vatten från munstycke.

6 - Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.

7 - Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada. 

8 - Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning. 

9 - Skyddad mot varmt vatten med högt tryck.
Vilka är de vanligaste IP-klassningarna?

Det finns många möjliga kombinationer av IP-klassningar men vissa är mer vanligt förekommande än andra. Här listar vi de vanligaste klasserna som anges på en ficklampa, pannlampa eller annan belysning, vi beskriver lite kort vad de innebär.
IP20=Klassningen IP20 betyder att ficklampan tål damm och fasta partiklar som är större än 12 mm i diameter. Nollan innebär att det inte finns något skydd alls mot väta och fukt.


IP24 =IP24 har samma skydd mot damm och fasta föremål som IP20 men också ett skydd mot väta. IP24 är en vanligt förekommande klassning på produkter som man vill skall kunna tåla regn från alla riktningar.

IP44 =IP44 har som beteckningen vittnar om ett förhöjt skydd mot damm gentemot IP20. Istället för 12 mm håller ficklampor med den här klassningen tätt mot partiklar som är 1 mm eller större i diameter. Produkten är inte vattentät, men man brukar säga att den är sköljtät.


IP55 =IP55 har ett skydd mot damm som innebär att viktiga komponenter är skyddade mot att dessa partiklar tränger in, men den är inte helt dammtät. Istället för sköljtät är ficklampor med den här klassningen spolskyddade och klarar vatten från samtliga riktningar. För att få denna relativt höga klassning brukar det ofta krävas att öppningar och genomföringar har packningar för att sluta tätt.
IP66 =Siffran 6 är den högsta i skalan för skydd mot damm och fasta föremål. Det innebär att ficklampor och andra produkter med IP66-klassning har så bra skydd som möjligt mot fasta partiklar och därav anse som dammtät. IPX5 är spolskyddad medan IPX6 är spolsäker och skall klara av marina miljöer där den kan bli helt överspolad. Dessutom skall den tåla trycket från en högtryckstvätt.
IP67 =IP67 är således också helt dammtät, skillnaden är att en ficklampa eller GPS med klassningen IP67 gentemot en med IP66 även klarar av att bli nedsänkt i vatten utan att vattnet kan tränga in och skada elektroniska komponenter. Från klassningen IP67 kan man alltså säga att GPS eller ficklampan är vattentät, men inte hur mycket som helst. Den skall klara att vara nedsänkt under 30 minuter vid ett djup om max en meter.
IP68 = IP68 har precis samma skydd som IP67, det vill säga att ficklampan är både damm- och vattentät, men den klarar av att vara nedsänkt i 1,5 meter djupt vatten i 30 minuter, istället för en meter som IP67 klarar.